The first image in a slideshow demo.
کیسه های AD*STAR
برخی از ویژگیهای کیسه های AD*STAR عبارتند از :

  • ویژگی ممتاز این نوع کیسه نداشتن ضایعات به هنگام پرکردن ، بارگیری و تخلیه (بدفعات) میباشد.
  • در ساخت این نوع کیسه ها از هیچ نوع چسبی استفاده نمی گردد.
  • بر خلاف پاکتهای کاغذی پس از گذشت زمان قابل مصرف بوده و دچار خشک شدگی و ضایعات نمی شوند.
  • بدلیل وجود لایه لمینه بر روی P.P موجود در کیسه های AD*STAR مقاومت این کیسه ها نسبت به رطوبت بسیار بالاتر از پاکتهای کاغذی می باشد.
  • بدلیل وجود پرفراژهای بسیار ریز در کل سطح کیسه خروج هوا در این نوع کیسه براحتی صورت می پذیرد.
  • این کیسه ها سبک بوده و وزن آنها در حدود 70 گرم میباشد. لذا ضمن راحتی در بارگیرخانه ، کرایه حمل کیسه ها 2/1 تا 3/1 پاکتهای کاغذی می باشد.
  • بهای این نوع کیسه ها در حدود پاکات 2 لایه کاغذی مرغوب میباشد ; لیکن با توجه به آنکه در هنگام صادرات عملیات بارگیری و تخلیه کیسه ها ممکن است بدفعات صورت پذیرد از لحاظ کارایی به مراتب بالاتر از پاکتهای کاغذی عمل میکند و دچار ضایعات و پارگی نمیگردد.